چند رسانه ای
 
  معاون امور فرهنگی و اجتماعی
                                      

                    محسن عبدالحسین زاده

                                         دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی                 
 
اهداف و برنامه های راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی:                                         
- احیاء ارزش­ها و ترویج فرهنگ اصیل اسلام در محیط­ های علمی .
- توجه به مبانی اسلامی در تدوین برنامه ­های فرهنگی دانشگاه.
- توجه به حفظ عفاف و ترویج فرهنگی پوشش اسلامی و درخور شأن محیط دانشگاه.
- زمینه ­سازی به منظور ایجاد توانایی تفکر، بحث و گفتگوی مستدل و منطقی.
- حمایت از فعالیت­های دانشجویی در قالب بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان، کانون­های فرهنگی ، انجمن­های علمی دانشجویی، نشریات.
- ساماندهی اردوهای زیارتی، سیاحتی و علمی به منظور تعمیق ارزش­های دینی.
- نظارت، ارزیابی هدفمند و آسیب­شناسی دقیق و مستمر فعالیت­های فرهنگی دانشجویان.
 
 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی