چند رسانه ای
 
  کارکنان
       
 
حاج محمود سعیدنژند
کارشناس انجمن های علمی
تلفن داخلی: 1815

ایمیل:
 
علی نجف زاده
کارشناس کانونهای فرهنگی واجتماعی
تلفن داخلی: 1812
ایمیل:
 
مهدی حسینقلی پوراصل
کارشناس نشریات -کارشناس تشکلهای اسلامی
خبرنگارفرهنگی،درگاه فرهنگی
تلفن داخلی: 1812
ایمیل: mehdi_vilayat1367@yahoo.com
 
             
       
 
مهدی غلامحسین فام
تلفن داخلی:1818
 
بابک احمدین
کارشناس برنامه ریزی امورفرهنگی واجنماعی
تلفن داخلی:1813
 
علی قانعی
کارشناس مسئول برنامه ریزی امورفرهنگی واجتماعی
تلفن داخلی: 1810
 
             
             
 

ایمیل:
 

ایمیل:
 
 
 
ایمیل:
 

 
 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی