چند رسانه ای
 
  معاونین قبلی
مدیران امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بناب از ابتدا تاکنون:
 
مهندس احمد فهمی
مهندس عمران
از سال ... تا ...
دکتر رضا ثقفی
دکتری نساجی
از سال ... تا ...
محمود سعیدی نژند
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
از سال ... تا...
 
مجموعه امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بناب از سال ... فعالیت خود را بصورت معاونت فرهنگی و اجتماعی آغاز نمود و معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از ابتدا تاکنون بصورت ذیل می باشند:
 
دکتر محمدعلی مهتدی بناب
دکتری مکانیک
از سال ... تا ...
دکتر ناصر قاسمیان
دکتری شیمی
از سال ... تا ...
دکتر علیرضا بابائیان
دکتری عمران
از سال....تا...

 
 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی