چند رسانه ای
 
  معاونین قبلی
مدیران امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بناب از ابتدا تاکنون:
 
دکتر احمد فهمی
دکترای تخصصی / مهندسی عمران- ژئوتکنیک
از سال89 تا 92
دکتر رضا ثقفی
دکترای تخصصی / گروه مهندسی نساجی
از سال92 تا 93
محمود سعیدی نژند
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
از سال93 تا96
 
مجموعه امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بناب از سال ... فعالیت خود را بصورت معاونت فرهنگی و اجتماعی آغاز نمود و معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از ابتدا تاکنون بصورت ذیل می باشند:
 
دکتر محمدعلی مهتدی بناب
 دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
از سال94 تا 95
دکتر ناصر قاسمیان
دکتری شیمی
از سال97 تا 98
دکتر علیرضا بابائیان
 دکترای تخصصی / عمران
از سال96تا97

 
 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی