چند رسانه ای
 
  کانون های فرهنگی
علی نجف زاده
تلفن داخلی: 1812

کانونهای فرهنگی با هدف زمینه سازی رشد خلاقیتهای دانشجویان، سامان دهی خواسته ها و تلاشهای خود انگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجوئی و حمایت و هدایت و حمایت این قبیل فعالیتها در جهت رسیدن به ارزشهای متعالی ایران اسلامی و به منظور تاکید بر هویت ملی و اسلامی، ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و گسترش فرهنگ مشارکت در دانشگاه در زمینه هایی از قبیل اجتماعی، مذهبی و دینی، ادبی و هنری، فرهنگ و اندیشه فعتلیت می کنند.

اهم فعالیتهای کانونهای فرهنگی بدین شرح می باشد:
-جذب دانشجویان مستعد در زمینه فعالیتهای فرهنگی و هنری
-حمایت از طرحها ونظرات اصیل فزهنگی و هدایت این طرحها و ایده ها در مسیرهای درست
-برگزاری نشستهای فرهنگی واجتماعی
-برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانونها
-برگزاری  کارگاههای اکران و نقد فیلم در دانشگاه
-بر گزاری انتخابات دبیران کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی در دانشگاه
-برگزاری انتخابات دبیر دبیران کانونها
-برگزاری جشنواره های درون دانشگاهی
-برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی لازم جهت توانمند سازی دانشجویان فعال در حوزه های فرهنگی
-شرکت در جشنواره های مختلف بین دانشگاهی (جشنواره رویش)
 
 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی