چند رسانه ای
 
  معرفی شورای فرهنگی و اجتماعی

شورای فرهنگی:

به منظور هماهنگ نمودن برنامه های فرهنگی دانشگاه در چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف مراجع و نهادهای ذیربط و همکاری با رییس دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل می شود.

- شورای فرهنگی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور حداقل نصف باضافه یک اعضا رسمی است و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضر معتبر است در صورتی که آرای اعضای شورا به تساوی برسد آرای جمعی که ریاست دانشگاه در آن قرار دارد ملاک عمل خواهد بود.

- مدت عضویت استاد و دانشجویی که با تایید رییس دانشگاه یا توسط او انتخاب می شوند دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است

 
 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی