چند رسانه ای
 
  ترکیب اعضاء شورای فرهنگی و اجتماعی
 1. ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس شورا.
 2. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
 3. معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورا.
 4. معاون دانشجویی.
 5. معاون آموزشی.
 6. مسئول بسیج اساتید.
 7. دبیر مرکز هم­اندیشی اساتید.
 8. یک عضو هیات علمی از میان سه غضو حائز رتبه برتر فرهنگی به انتخاب ریاست محترم دانشگاه.
 9. نماینده بزرگترین تشکل اسلامی دانشجویی.
 10. مسئول بسیج دانشجویی.
 11. نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه.
 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی