چند رسانه ای
 
  نشریات
ردیف نام نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول وضعیت
1 اندیشه پویا امورفرهنگی محمود سعیدی نژند فعال
2 تکنونسج انجمن علمی نساجی نسیم صدیق غیر فعال
3 دونقطه خط انجمن علمی معماری سپیده شیری زاده غیر فعال
4 ستاوند انجمن علمی معماری سجاد عبادی فرد غیر فعال
5 شاخص بسیج دانشجویی مهرداد انواری غیر فعال
6 کاستا انجمن های علمی صللاح الدین عبد الهادی
 
غیر فعال
7 کاوش بسیج دانشجویی مهدی ترابی کلجابی غیر فعال
8 محور جامعه اسلامی دانشجویان علی توسلی فعال
9 مکانیوز توحید ادیبی مینا نریمانی غیر فعال
10 نوبرانه نهاد رهبری هنگامه فرخی غیر فعال
11 نور انجمن اپتیک لیزر بنیامین حاجی حلج غیر فعال
12 وصال کانون مهدویت محمد علی فولاد لو فعال
 
 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی